62. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

W dniu 3 lutego 2022 roku, w Skierniewicach, po raz 62 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, której organizatorem był Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy. Ze względów epidemiologicznych spotkanie po raz pierwszy odbyło się w formule hybrydowej. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to „Ochrona roślin sadowniczych w obliczu strategii Europejski Zielony Ład”.

Konferencję patronatem honorowym objęli: Pan Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego.

Podczas uroczystego otwarcia, którego dokonała prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor IO – PIB, głos zabrali także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Pan Minister Krzysztof Ciecióra – Podsekretarz Stanu oraz Pan Krzysztof Smaczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska.

Celem konferencji było upowszechnianie działań umożliwiających skuteczną ochronę uprawianych gatunków roślin sadowniczych w dobie ograniczenia asortymentu środków ochrony roślin i przy równoczesnym, jak najniższym poziomie pozostałości pestycydów w uzyskiwanych płodach, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Z uwagi na znaczenie tematyki dla polskiego sadownictwa, spotkanie przeznaczone było zarówno dla praktyków, jak i przedstawicieli służb doradczych oraz pracowników naukowych zajmujących się roślinami sadowniczymi w innych placówkach badawczych.

Większość uczestników konferencji wysłuchała prezentowanych referatów za pośrednictwem połączenia internetowego w tym: osoby reprezentujące Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele PIORIN-ów i WIORIN-ów z wielu oddziałów z całej Polski, osoby reprezentujące Ośrodki Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele środowisk naukowych, szkół rolniczych, pracownicy firm z branży sadowniczej. Podobnie jak w poprzednich edycjach konferencji bardzo liczną grupę słuchaczy stanowili  praktycy – sadownicy. W konferencji wzięli też udział redaktorzy czasopism i portali internetowych w tym: Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa; Sady Ogrody; e-sadownictwo.pl; Warzywa i Owoce Miękkie; Truskawka, malina, jagody; SAD24.pl; Sad Nowoczesny; które to wydawnictwa objęły konferencję swoim patronatem medialnym.

W spotkaniu wzięło udział stacjonarnie blisko 50 osób, natomiast materiały udostępnione na platformie streamingowej zostały odtworzone ponad 1900 razy.