1

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

mgr inż. Karolina Zagawa
tel.: +48 46 834 67 50,
e-mail: Karolina.Lipinska@inhort.pl