Szkolenie „Formowanie i uprawa drzew pestkowych – czereśnia”

W dniu 3 listopada 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Formowanie i uprawa drzew pestkowych – czereśnia”. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski – z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Ogrodnictwa. W ramach szkolenia przeprowadzono 4 wykłady na temat: nawożenia czereśni, prowadzenia młodych czereśni i ich formowania początkowego, przeglądu maszyn do cięcia drzew owocowych oraz i formowania drzew pestkowych do zbioru mechanicznego. Autorami wystąpień byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa: dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO, dr Halina Morgaś, mgr Tomasz Mrowicki, mgr Paweł Białkowski, prof. dr hab. Augustyn Mika oraz dr Zbigniew Buler. W Sadzie Doświadczalnym IO w Dąbrowicach, odbyła się część praktyczna szkolenia, w trakcie której omówiono i zaprezentowano formy koron drzew pestkowych przeznaczone do mechanicznego zbioru owoców.

W szkoleniu wzięło udział 36 osób, w tym przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prasy specjalistycznej oraz producenci indywidualni.

Szkolenie przygotowano w ramach realizowanych zadań 3.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” oraz Projektu PBS 2/A8/21/2013 „Opracowanie technologii uprawy i zbioru mechanicznego owoców deserowych: śliw, wiśni i czereśni”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >