XIII Rolniczy Festiwal Nauki

W dniach 20 - 21 października odbył się XIII Rolniczy Festiwal Nauki, zorganizowany przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Patronat nad Festiwalem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a patronat merytoryczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W pierwszym dniu wydarzenia, w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego odbyła się konferencja pod tytułem „Ochrona dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego polskiej wsi”. Wydarzeniu również towarzyszył kiermasz książek o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych.

Drugiego dnia, Rolniczy Festiwal Nauki odbywał się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Zorganizowano tam konferencję pod hasłem „Woda w rolnictwie w okresie nowych wyzwań”, którą otworzył Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu MRiRW. Podczas  obrad poruszano problem stale zmniejszających się zapasów wody, przy jednoczesnym wzroście jej zużycia oraz wskazywano sposoby rozwiązania tych problemów. W czasie trwania konferencji jednostki badawczo-rozwojowe oraz uczelnie rolnicze z całej Polski przedstawiły swoje osiągnięcia. Wśród wystawców swoje stoisko miał również Instytut Ogrodnictwa, na którym obecni byli pracownicy z Działu Wspomagania Badań i Promocji.

Na stoisku  Instytutu Ogrodnictwa były prezentowane projekty badawcze IO, w tym: Program Wieloletni IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Program Wieloletni IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz Biorewit – „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń gleby i wody i rewitalizacji ekosystemu glebowego”.

Ekspozycja Instytutu Ogrodnictwa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem przybyłych gości, wśród których był między innymi Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w MRiRW.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >