Centralne Targi Rolnicze

W dniach 25 – 27 listopada 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK WARSAW EXPO odbyły się Centralne Targi Rolnicze 2016, nad którymi honorowy patronat objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pierwszy dzień rolniczych targów miał charakter biznesowy, a kolejne dwa skierowane były m.in. do: producentów maszyn, sprzętu rolniczego i ogrodniczego, nawozów sztucznych, pasz, sprzętu zootechnicznego, dostawców kwalifikowanego materiału siewnego, hodowców drobiu, świń, bydła i drobnego inwentarza, sadowników i warzywników i innych.

Na targach przedstawione były oferty z różnych bloków tematycznych m.in. takich jak: technika rolnicza, targi dobrej żywności, środki do produkcji rolnej, sekcja innowacji dla branży rolno-spożywczej oraz salon usług specjalistycznych i wsparcia dla branży AGRO.

Przybyli goście mogli obejrzeć nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze oraz te przydatne w produkcji sadowniczej, zapoznać się z nowymi technikami w produkcji zwierzęcej i roślinnej, skorzystać z konsultacji z pracownikami wiodących instytucji wspierających sektor rolniczy, a także wziąć udział w licznych imprezach towarzyszących: konferencjach, forach i panelach tematycznych/dyskusyjnych.

Na zaproszenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ramach działań Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, na targach przygotowano stoiska informacyjno-promocyjne „Wyspa innowacji” na których prezentowały się  placówki naukowo-badawcze. Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa, obsługiwanym przez pracowników Działu Wspomagania Badań i Promocji,  były prezentowane założenia oraz wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz projektu Biorewit – „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń gleby i wody i rewitalizacji ekosystemu glebowego”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >