Szkolenie „Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych i ozdobnych”

W dniu 1 grudnia 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych i ozdobnych”. W ramach szkolenia wygłoszono 8 wykładów. Poruszone zagadnienia dotyczyły nowych technik i technologii stosowanych w produkcji materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego, a także zagrożeń technicznych i biologicznych, które mogą mieć istotny wpływ na jakość tego materiału. Omówiono również sposoby rozpoznawania gatunków roślin ozdobnych na wybranych przykładach. Autorami wystąpień byli pracownicy nnaukowi Instytutu Ogrodnictwa: dr Agnieszka Stępowska, dr Adam Marosz, dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO, prof. dr hab. Gabriel Łabanowski, prof. dr hab. Adam Wojdyła, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO, dr Jan Sobolewski oraz mgr Robert Wrzodak.

W szkoleniu wzięło udział 108 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wśród których byli pan Adam Wąsik i pani Ewa Sadowska – z Biura Nasiennictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz prasy specjalistycznej.

Szkolenie przygotowano w ramach realizowanych zadań 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” oraz  zadań 1.3 i 1.7 Programu Wieloletniego  ,,Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” .

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >