Szkolenie „Aktualne problemy techniki ochrony upraw polowych i sadowniczych”

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Aktualne problemy techniki ochrony upraw polowych i sadowniczych” realizowane w ramach zadań 2.4 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, która powitała przybyłych gości. W ramach szkolenia przeprowadzono 4 wykłady. Autorem pierwszego wystąpienia był prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, który w swoim wykładzie na tematnowych rozwiązań w technice ochrony roślin z uwzględnieniem technik ograniczających znoszenie omówił tematy związane m.in. ze sprzętem ochrony upraw polowych i sadowniczych,  z ochroną roślin z użyciem narzędzi rolnictwa precyzyjnego oraz z klasyfikacją technik ograniczających znoszenie. Drugi wykład na temat  badania sprawności sprzętu ochrony roślin – wygłoszony przez dr. Artura Godynia zapoznał przybyłych  m.in. z aktualnym i planowanym zakresem obowiązkowych badań sprawności, jak wykonać samodzielną kontrolę sprzętu ochrony roślin oraz przedstawił propozycję metodyki badań sprzętu nie podlegającego dotychczasowej kontroli. Mgr Waldemar Świechowski w wykładzie nt. kalibracji opryskiwaczy polowych i sadowniczych poruszył tematy związane m.in. z parametrami zabiegów podlegającej regulacji, zasadami doboru rozpylaczy oraz metodami kalibracji. Wykład zamykający szkolenie, którego prelegentem był dr Grzegorz Doruchowski, dotyczył regulacji prawnych i dobrych praktyk co do stosowania środków ochrony roślin i zawierał tematy dotyczące warunków wykonywania zabiegów, sposobów postępowania ze środkami ochrony roślin i zanieczyszczonymi pozostałościami oraz praktycznych rozwiązań technicznych, infrastrukturalnych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawne.

W szkoleniu wzięło udział 137 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, diagności Stacji Kontroli Opryskiwaczy, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych, sadownicy oraz przedstawiciele innych firm . Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, w formie broszur, przygotowane w ramach Programu Wieloletniego IO 2015-2020.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >