Szkolenie „Nawożenie roślin ogrodniczych jako platformy wymiany doświadczeń naukowych oraz oczekiwań praktyków”

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Nawożenie roślin ogrodniczych jako platformy wymiany doświadczeń naukowych oraz oczekiwań praktyków”. Szkolenie otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, która powitała zgromadzonych gości. W ramach szkolenia przeprowadzono osiem wykładów na temat: oceny stanu degradacji gleb na podstawie analiz mikrobiologicznych w uprawie roślin ogrodniczych, wykorzystania bioproduktów mikrobiologicznych dla stymulacji wzrostu, plonowania roślin ogrodniczych i poprawy jakości gleb, metod analitycznych stosowanych w ogrodnictwie do oceny zasobności gleb w składniki pokarmowe, nawożenia sadów i plantacji jagodowych, nawożenia warzyw w uprawach bezglebowych, glebowych pod osłonami oraz polowych, a także zasad, diagnostyki i zaleceń nawozowych dla roślin ozdobnych. Autorami wystąpień byli: dr hab. Urszula Smolińska, prof. IO, dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO, dr Waldemar Kowalczyk, dr Jacek Filipczak, dr Jacek Dyśko, dr Agnieszka Stępowska, dr Kazimierz Felczyński oraz dr Jacek Nowak.

W szkoleniu wzięło udział 39 osób, w tym przedstawiciele Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego i firm.

Szkolenie przygotowano w ramach realizacji zadań 3.2 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >