XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej – AGROTECH 2017

W dniach 16 – 19 marca 2017 roku w Kielcach odbyły się XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej – AGROTECH 2017, nad którymi honorowy patronat objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Prezydent Miasta Kielce.

W 11 halach wystawienniczych swoją ofertę przedstawiło ponad 700 wystawców z Polski i zagranicy. Przybyli goście mogli wziąć udział w konferencji „Wzmacniamy polskie rolnictwo”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ramach działań Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, na targach przygotowało stoiska informacyjno-promocyjne „Wiedza i innowacje” dla placówek naukowo-badawczych. Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa zaprezentowano materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz projektu Biorewit – „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń gleby i wody i rewitalizacji ekosystemu glebowego”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >