Zmarł prof. dr hab. Zygmunt Jasiński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 kwietnia 2017 roku zmarł


Śp.

Prof. dr hab. Zygmunt Jasiński


Prof. dr hab. Zygmunt JASIŃSKI urodził się 27 marca 1939 r. w Augustowie. Studiował na Wydziale Zootechnicznym SGGW w latach 1957 – 1962. Od 1962 do 1964 r. pracował w Zakładzie Pszczelnictwa na Wydziale Ogrodniczym SGGW jako pracownik naukowo-techniczny; od 1964 do 1965 r. na stanowisku asystenta, a od 1966 r. na stanowisku starszego asystenta. W 1970 r. został przeniesiony, wraz z Zakładem Pszczelnictwa, na Wydział Zootechniczny SGGW do Zakładu Hodowli Owadów Użytkowych Instytutu Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt. W 1972 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych i objął stanowisko adiunkta. W 1995 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 2002 r. tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1996 – 2009 był kierownikiem Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych SGGW.

Profesor Zygmunt Jasiński był autorem 104 publikacji, współautorem 2 podręczników, promotorem 9 prac doktorskich i 116 prac magisterskich. Specjalizował się w dziedzinie biologii rozrodu pszczół. Był jednym z pierwszych w Polsce specjalistów w dziedzinie sztucznego unasieniania matek pszczelich. Na początku lat 60-tych XX wieku opanował technikę sztucznego unasieniania i uczestniczył w szeregu badań nad jej doskonaleniem. Profesor Jasiński badał również zjawisko uszkadzania matek pszczelich. Badania miały pionierski charakter, a zjawisko uszkadzania stanowiło tematykę jego kilkunastoletnich badań. Odkrył i opisał 26 rodzajów uszkodzeń ciała matek. Opracował metody przechowywania matek zapobiegające uszkadzaniu ich przez pszczoły.

Otrzymał liczne nagrody, m.in.: PAN w 1979 r., Ministra Rolnictwa w 1976 r. i 1984 r., Norweskiego Związku Pszczelarzy w 1977 r. Prowadził szkolenia i kursy inseminacji w NRD, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Profesor Zygmunt Jasiński był mocno zaangażowany w działalność naukową i społeczną. Pełnił szereg ważnych funkcji w wielu organizacjach m.in. był członkiem Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa kilku kadencji, przewodniczącym Komisji Hodowlanej w Polskim Związku Pszczelarskim, wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Profesor Zygmunt Jasiński był życzliwym człowiekiem, serdecznym dla współpracowników i studentów, wszyscy mogli liczyć na Jego wsparcie zarówno w sprawach zawodowych jak i osobistych. Był bardzo lubiany w środowisku pszczelarskim. Był osobą towarzyską, uzdolnionym gawędziarzem. Kochał przyrodę, kochał ludzi, kochał życie. Będzie nam Go bardzo brakowało.Cześć Jego Pamięci
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 22 kwietnia 2017r. (sobota) o godz. 14,00 w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła przy ul. Senatorskiej 16, w Skierniewicach.


Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Ogrodnictwa

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >