Szkolenie z zakresu identyfikacji agrofagów

W dniu 10 maja 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie z zakresu identyfikacji agrofagów. W ramach spotkania wygłoszono osiem wykładów. W I części szkolenia poruszone zagadnienia dotyczyły najgroźniejszych patogenów grzybowych i grzybopodobnych w uprawie roślin jagodowych, warzywnych i ozdobnych, a także diagnostyki: bakteryjnych chorób roślin ogrodniczych oraz wirusowych chorób roślin sadowniczych. W II części spotkania omówiono najgroźniejsze nicienie w uprawach ogrodniczych, a także szkodniki upraw jagodowych i drzew owocowych. Autorami wystąpień byli: dr Anna Jarecka-Boncela, prof. dr hab. Adam Wojdyła, dr Jan Sobolewski, mgr Anna Poniatowska, mgr Monika Michalecka, dr hab. Joanna Puławska, dr hab. Mirosława Cieślińska, dr Tadeusz Malinowski, dr Aneta Chałańska, dr Małgorzata Tartanus, mgr Damian Gorzka, mgr Michał Hołdaj, dr Małgorzata Sekrecka oraz dr Wojciech Warabieda.

W szkoleniu udział wzięło 85 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, firm z branży ogrodniczej oraz indywidualni producenci.

Szkolenie przygotowano w ramach realizowanych zadań 2.1, 2.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >