Szkolenie „Regulowanie jakości owoców – działania w trakcie sezonu”

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Regulowanie jakości owoców – działania w trakcie sezonu”, realizowane w ramach zadań 3.2, 3.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Podczas spotkania wygłoszono trzy wykłady na temat przerzedzania zawiązków jabłoni i czereśni karłowych w bieżącym roku, wpływu nawożenia na jakość owoców oraz sposobów cięcia czereśni karłowych zapobiegające drobieniu owoców. Autorami wystąpień byli pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa: dr Halina Morgaś i dr Jacek Filipczak.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz producenci indywidualni.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >