Szkolenie „Regulowanie jakości owoców – działania w trakcie sezonu”

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Regulowanie jakości owoców – działania w trakcie sezonu”, realizowane w ramach zadań 3.2, 3.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Podczas spotkania wygłoszono trzy wykłady na temat przerzedzania zawiązków jabłoni i czereśni karłowych w bieżącym roku, wpływu nawożenia na jakość owoców oraz sposobów cięcia czereśni karłowych zapobiegające drobieniu owoców. Autorami wystąpień byli pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa: dr Halina Morgaś i dr Jacek Filipczak.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz producenci indywidualni.