Szkolenie z ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin ogrodniczych

W dniu 25 maja 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie z ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin ogrodniczych, przygotowane w ramach zadań 2.1, 2.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

W czasie spotkania wygłoszono siedem referatów dotyczących m.in. ogólnych zasad i wymagań integrowanej ochrony roślin, zastosowania prawidłowych technik wspomagających zagadnienia związane bezpośrednio z chorobami drzew pestkowych i ziarnkowych, porzeczki, agrestu, wybranych roślin warzywnych. Omówiono również szkodniki upraw szklarniowych, drzew i krzewów ozdobnych uprawianych w szkółkach, a także te zagrażające uprawom polowych roślin warzywnych. Autorami wystąpień byli pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr Agata Broniarek-Niemiec, mgr Sylwester Masny, dr Agnieszka Włodarek, prof. dr hab. Gabriel Łabanowski, mgr Robert Wrzodak i dr hab. Grażyna Soika, prof. IO.

W szkoleniu udział wzięło 66 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz firm z branży ogrodniczej.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >