Piknik wśród róż

W dniach 26 – 27 maja 2017 roku w Kutnowskim Domu Kultury zorganizowano „Piknik wśród róż”. Ważnym punktem tego wydarzenia była III Konferencja Różana pt. „Ogrody i ogródki różane”, nad którą patronat objął Instytut Ogrodnictwa. Dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO podczas swojego wykładu zaprezentowała „Najpiękniejsze róże w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach”.

Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa wśród kompozycji z owoców, warzyw i kwiatów, prezentowane były przede wszystkim materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, projektu Biorewit – „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń gleby i wody i rewitalizacji ekosystemu glebowego” oraz projektu GoodBerry – „Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów”. Wystawę wzbogaciły rośliny ozdobne z Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze.

W ramach pikniku wśród róż, Instytut Ogrodnictwa zorganizował, również Kącik Małego Ogrodnika w czasie którego dzieci mogły poznać roślinne kultury in vitro, tworzyć postacie z owoców i warzyw, a także nauczyć się przesadzania roślin.

 

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >