XII International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference - CAMA 2017

W dniach 18-22 czerwca 2017 r. odbyła się w Warszawie XII International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference - CAMA 2017. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Ogrodnictwa (Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw oraz Zakład Upowszechniania i Promocji) pod patronatem ISHS (The International Society for Horticultural Science).
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr Krzysztof Rutkowski, a Sekretarzem dr Zbigniew Jóźwiak.
W konferencji wzięło udział 103 uczestników (82 z zagranicy) - reprezentujących 22 kraje.
Podczas ośmiu sesji plenarnych (39 referaty) jak i sesji posterowej (45 postery) zaprezentowano najnowsze trendy w przechowalnictwie produktów ogrodniczych obejmujące zarówno aspekty teoretyczne jak i wdrażane do praktyki przechowalniczej.
Uczestnicy Konferencji wzięli udział w wycieczce technicznej (Professional Tour), podczas której wizytowali obiekty grupy producentów warzyw, grupy producentów owoców oraz Instytut Ogrodnictwa (w tym Pracownię Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw IO).
W ramach konferencji odbyło się spotkanie przedstawicieli ISHS, podczas którego dr Krzysztof Rutkowski został wybrany na przewodniczącego grupy roboczej - ISHS Workgroup Controlled & Modified Atmosphere Storage of Horticultural Products, na czteroletnią kadencję.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >