EcoOrchard – szkolenie dotyczące oceny „funkcjonalnej bioróżnorodności” w sadach jabłoniowych prowadzonych metodami ekologicznymi

W dniu 21 czerwca w ekologicznym sadzie jabłoniowym Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze koło Skierniewic odbyło się szkolenie w ramach realizowanego projektu EcoOrchard: „Innowacyjne metody zwiększania „funkcjonalnej bioróżnorodności” w ekologicznych sadach jabłoniowych”. Projekt finansowany przez NCBiR/Core Organic Plus. W szkoleniu wzięli udział producenci i doradcy związani z ekologiczną produkcją.

Uczestników spotkania powitała dr Dorota Kruczyńska – koordynator projektu, która omówiła cel i zakres prowadzonych w projekcie badań, jak również przekazała uczestnikom broszurę informacyjną dotycząca uproszczonej metody monitorowania funkcjonalnej bioróżnorodności w sadach ekologicznych. W czasie spotkania dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO wygłosił referat na temat roślin przywabiających faunę pożyteczną w sadach ekologicznych, natomiast dr Małgorzata Sekrecka omówiła zagadnienia związane z entomofauną pomocną w ograniczaniu liczebności szkodników.

Druga część szkolenia obejmowała pokaz praktyczny, podczas którego:

  • zapoznano uczestników z najważniejszymi metodami oceny liczebności organizmów pożytecznych w sadzie,
  • pokazano wsiewki w rzędach drzew z roślin kwitnących przywabiających faunę pożyteczną,

zaprezentowano prototyp maszyny koszącej międzyrzędzia z wsiewkami roślin. (prototyp maszyny został opracowany i wykonany na potrzeby realizowanego projektu EcoOrchard w Instytucie Ogrodnictwa przez zespół kierowany przez dr Jacka Rabcewicza, we współpracy z firmą Jagoda JPS - producentem maszyn sadowniczych).


 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >