Warsztaty z zakresu technologii ekologicznej produkcji ogrodniczej

W dniu 5 września 2017 r. w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa, w Nowym Dworze-Parceli odbyły się Warsztaty z zakresu technologii ekologicznej produkcji ogrodniczej. W pierwszej, teoretycznej, części warsztatów wygłoszono 9 wykładów. Dotyczyły one między innymi przydatności poszczególnych gatunków oraz odmian drzew owocowych i roślin jagodowych do upraw ekologicznych oraz ochrony tych upraw przed chorobami i szkodnikami.  Omawiano także sposób prowadzenia ekologicznej winnicy, wykorzystanie różnych metod nie chemicznych do zwalczania pędraków chrabąszcza majowego, rolę roślin przywabiających faunę pożyteczną w sadzie, a także technologię uprawy roślin  ogrodniczych z wykorzystaniem innowacyjnych nano-preparatów oraz ziemi okrzemkowej. Na zakończenie części wykładowej przedstawiono  wyniki doświadczeń z produkcją materiału szkółkarskiego jabłoni, gruszy i czereśni w cyklu jednorocznym, metodami ekologicznymi.

Autorami wykładów byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa: dr hab. Elżbieta Rozpara, dr Dorota Kruczyńska, mgr Agnieszka Głowacka, mgr Tomasz Golis, dr Agata Broniarek-Niemiec, mgr Sylwester Masny, mgr inż. Witold Danelski, dr hab. Barbara H. Łabanowska, dr hab. Eligio Malusa, dr Małgorzata Sekrecka, dr Małgorzata Tartanus, dr hab. Jerzy Lisek, dr Paweł Bielicki, mgr Marcin Pąśko, dr Maria Buczek z Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej Sp. z o.o. oraz przedstawiciele firm produkujących preparaty organiczne: mgr inż. Adam Jeznach, mgr inż. Jan Kazimierski i dr Jan Golba.

W części praktycznej warsztatów przeprowadzono pokaz zwalczania chwastów w uprawach ekologicznych przy użyciu gorącej wody, a także degustację owoców kilku odmian jabłoni, śliwy, borówki amerykańskiej, borówki brusznicy, derenia jadalnego, żurawiny wielkoowocowej, róży owocowej oraz winogron. Na zakończenie warsztatów goście, w towarzystwie pracowników Instytutu zwiedzali poletka doświadczalne, zlokalizowane na powierzchni 4,0 ha Ekologicznego Sadu Doświadczalnego.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nich udział 123 osoby, w tym liczne grono producentów ekologicznych owoców, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, uczelni wyższych, prasy specjalistycznej oraz firmy z branży ogrodniczej.

Spotkanie przygotowano w ramach zadań 3.4 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >