XIX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe

W dniach 9 – 10 września 2017 roku w Gołuchowie odbyły się XIX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a patronat naukowy – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.

Targi o charakterze promocyjno – konsultacyjnym zgromadziły blisko 200 wystawców z kraju jak i z zagranicy prezentujących najnowsze technologie i środki produkcji dla ogrodnictwa m.in. nawozy, środki ochrony roślin, podłoża, odmiany roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych, instalacje do nawadniania i fertygacji, ciągniki i maszyny ogrodnicze. Podczas dwudniowego spotkania odwiedzający mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji i porad udzielanych przez naukowców z różnych jednostek naukowych, a także uczestniczyć w licznych seminariach.

Na stoisku  Instytutu Ogrodnictwa prezentowane były materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, projektów: Biorewit – „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń gleby i wody i rewitalizacji ekosystemu glebowego”, GoodBerry – „Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów”, Fertinnowa – „Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin”, Ecoorchard – „Innowacyjne metody zwiększania „funkcjonalnej bioróżnorodności” w ekologicznych sadach jabłoniowych. CoreOrganicPlus/EcoOrchard”, InnoFruit – „Doskonalenie innowacji o charakterze nie-technologicznym i zdolności innowacyjne w sektorze uprawy i przetwarzania owoców w wybranych krajach regionu Morza Bałtyckiego”, Smartbis – „Zrównoważona gospodarka pasieczna w rodzinach pszczelich przystosowanych do lokalnych warunków środowiskowych”, Subito – Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego”, Biostrateg – „Opracowanie inteligentnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >