XL Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw
XX Targi Ogrodniczo-Rolne

W dniach 16 – 17 września 2017 r. odbyły się XL Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw oraz XX Targi Ogrodniczo-Rolne. Wydarzenia te swoim patronatem objęli: Ordynariusz Diecezji Łowickiej – Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

W ramach Skierniewickiego Święta oraz Targów Ogrodniczo-Rolnych Instytut Ogrodnictwa zaprezentował kompozycje z owoców, warzyw i kwiatów, mało znane gatunki roślin sadowniczych, a także stare odmiany hodowli Instytutu Ogrodnictwa. Na wystawie przedstawiono, również materiał roślinny Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze oraz materiał szkółkarski roślin sadowniczych Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa w Prusach. Zaprezentowano tam, również materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, projektu Biorewit – „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń gleby i wody i rewitalizacji ekosystemu glebowego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, projektu GoodBerry – „Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów”, projektu InnoFruit – „Doskonalenie innowacji o charakterze nie-technologicznym i zdolności innowacyjne w sektorze uprawy i przetwarzania owoców w wybranych krajach regionu Morza Bałtyckiego”, projektu Fertinnowa – „Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin”, projektu Subito – Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego”, projektu Biostrateg – „Opracowanie inteligentnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej” oraz projektu Irrinurs „Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych.

Na wystawie zaprezentowane zostały ogórki termalne z Uniejowa – produkt, który powstał dzięki aktywnej współpracy władz samorządowych gminy Uniejów, Geotermii Uniejów i Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Firmy Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Sp.j.

W ramach realizacji zadania 1.3 i 1.7 Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 zorganizowano wystawę owoców, warzyw i roślin ozdobnych pochodzących z kolekcji zgromadzonych w Instytucie, połączoną z degustacją owoców.

Zarówno w sobotę, jaki i w niedzielę zainteresowane osoby mogły skorzystać z konsultacji i porad udzielanych przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa.

Podczas Skierniewickiego Święta na terenie Osady Pałacowej odbywał się kiermasz wystawienniczo – handlowy, w ramach którego wystawcy z całego kraju, głównie z branży ogrodniczej, w tym Kwiaciarski Zakład Doświadczalny w Nowym Dworze oraz Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach – promowali i sprzedawali własne produkty.

Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych sponsorowano i przygotowano degustację grzybów. Podczas Święta odwiedzający Skierniewice mogli zwiedzić Pałac Prymasowski z przewodnikiem, opowiadającym niezwykle ciekawą historię tego miejsca.

Jak co roku, Instytut Ogrodnictwa w ramach wystawy zorganizował VI Ogrodniczy Festiwal Nauki dla Najmłodszych, w czasie którego dzieci mogły poznać roślinne kultury in vitro, świat owadów, poszerzyć wiedzę z zakresu fizjologii roślin, mikrobiologii, uprawy grzybów jadalnych i pszczelnictwa, także uczestniczyć w zajęciach artystyczno-manualnych.

Patron Targów Prezydent Miasta Skierniewice – Krzysztof Jażdżyk przyznał nagrodę dla Instytutu Ogrodnictwa za 20-letni udział w targach, atrakcyjne kompozycje kwiatów i bogatą kolekcję gatunków i odmian owoców. Dyrektor Targów – Marek Kujawski wyróżnił VI Ogrodniczy Festiwal Nauki dla Najmłodszych za profesjonalne zorganizowane i przeprowadzone warsztaty naukowe oraz gry i zabawy o tematyce ogrodniczej.

Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze otrzymał nagrodę od Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa – Jerzego Wiznera, za atrakcyjną prezentację bogatego asortymentu bylin i krzewów ozdobnych.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >