Międzynarodowe Sympozjum "Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change"

W dniach 26-28 września 2017 r. w Łodzi odbyło się Międzynarodowe Sympozjum “Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Światową Organizację Meteorologiczną (WMO), Międzynarodowy Program Hydrologiczny UNESCO (UNESCO IHP), Światowy Program UNESCO na rzecz Oceny Zasobów Wodnych (UNESCO WWAP), Międzynarodowe Centrum Zasobów Wody oraz Zmian Globalnych pod auspicjami UNESCO, Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology i Key Laboratory of Reservoir Environment Chińskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Łódzki, Międzynarodowe Towarzystwo Limnologiczne (SIL), International Center for Integrated Water Resources Management (ICIWaRM, USA) oraz Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre, European Commission). Głównym celem sympozjum było stworzenie uniwersalnego forum dyskusyjnego i nawiązanie współpracy pomiędzy trzema dziedzinami wiedzy (Ekohydrologia, Gospodarka Cyrkularna oraz „Nature-Based Solutions”), które dzięki tej integracji będą mogły zintensyfikować działania niezbędną dla adaptacji i łagodzenia skutków zmian globalnych ze szczególnym uwzględnieniem klimatu. Wydarzenie to, wspierane wiedzą ekspertów z międzynarodowych organizacji reprezentujący szeroki zakres kompetencji dotyczących zmian globalnych, obejmowało liczne sesje, warsztaty oraz spotkania robocze podczas których szczegółowo przedyskutowane zostały kluczowe wyzwania zrównoważonego rozwoju. Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa prezentowane były materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >