III Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców

III Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców, który odbył się w dniach 19-20 września 2017 r. w hotelu InterContinental w Warszawie, został zorganizowany przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) oraz Międzynarodowy Sojusz Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz „5 porcji” (AIAM5 International Alliance of Associations and Movements “5 a day”). Głównym celem Kongresu było zapoznanie uczestników z aktualnymi tematami związanymi z żywieniem człowieka, polityką prozdrowotną, produkcją, handlem międzynarodowym oraz programami promocji idei "5 a day". Stanowił on doskonałą okazję do wymiany wiedzy z zakresu żywienia, przetwórstwa, handlu, promocji pomiędzy specjalistami z 30 krajów z całego świata. W czasie Kongresu przedstawiciele państw członkowskich sojuszu AIAM5 podpisali deklarację na rzecz wspierania oraz promowania idei spożycia owoców i warzyw. Honorowym patronatem wydarzenie objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektor Sanitarny, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Ogrodnictwa, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa prezentowane były materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, a także projektu InnoFruit – „Doskonalenie innowacji o charakterze nie-technologicznym i zdolności innowacyjne w sektorze uprawy i przetwarzania owoców w wybranych krajach regionu Morza Bałtyckiego”.  Zorganizowana została również degustacja m.in. ogórków termalnych z Uniejowa – produktu, który powstał dzięki aktywnej współpracy władz samorządowych gminy Uniejów, Geotermii Uniejów i Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Firmy Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Sp.j.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >