Zmarła Prof. dr hab. Zofia Warakomska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 października 2017 roku zmarła


Śp.

Prof. dr hab. Zofia Warakomska


Pani Profesor dr hab. Zofia Warakomska była absolwentką Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMCS w Lublinie, gdzie w roku 1946 rozpoczęła pracę naukową w Katedrze Botaniki Ogólnej. Kolejne etapy zawodowego rozwoju naukowego realizowała w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Lublinie, w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin na Wydziale Rolnym UMCS, od roku 1955 w Wyższej Szkole Rolniczej, a po zmianie nazwy uczelni, Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie przeszła wszystkie szczeble awansu nauczyciela od asystenta do profesora zwyczajnego. Od 1982 roku do chwili przejścia na emeryturę (w 1994) Pani Prof. dr hab. Zofia Warakomska pełniła funkcję kierownika Zakładu Botaniki, a następnie Katedry Botaniki na Wydziale Ogrodniczym AR.

Zainteresowania badawcze Pani Profesor Warakomskiej skupione były głównie na zagadnieniach związanych z botaniką stosowaną – botaniką pszczelarską i melisopalinologią. Była wybitnym, a przez ponad 30 lat jedynym w Polsce, specjalistą w dziedzinie badań dotyczących mikroskopowej analizy pyłkowej produktów pszczelich. Uzyskane w efekcie wieloletniej, pełnej zaangażowania pracy osiągnięcia naukowe Pani Profesor, wniosły wiele cennych informacji zarówno dla rozwoju nauk biologicznych jak i polskiej gospodarki, głównie pszczelarstwa i ogrodnictwa.

Profesor Zofia Warakomska została wyróżniona Członkostwem Honorowym Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, otrzymała dwie nagrody zespołowe Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za wyniki w pracy naukowej, Medal 40-lecia PRL, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 14 nagród JM Rektora Wyższej Szkoły Rolniczej/Akademii Rolniczej, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego i Złoty Krzyż Zasługi.

W czasie wielu lat pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie była zawsze bardzo zaangażowana w proces dydaktyczny. Zdolności i umiejętność przekazywania wiedzy sprawiały, że zajęcia prowadzone przez Panią Profesor cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem zarówno wśród studentów jak i pracowników uczelni. Chętnie udzielała także konsultacji i współpracowała z pracownikami innych jednostek naukowo-badawczych, m. in. łączyły ją ścisłe związki z Oddziałem Pszczelnictwa w Puławach.Cześć Jej Pamięci


Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Ogrodnictwa

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 października 2017 roku zmarła

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >