Szkolenie „Aktualne problemy techniki ochrony upraw polowych i sadowniczych”

W dniu 18 października 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Aktualne problemy techniki ochrony upraw polowych i sadowniczych”. W czasie spotkania wygłoszono szereg referatów dotyczących m.in. zasad określania i redukcji stref buforowych w celu ochrony obszarów wrażliwych przed zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin, wpływu siatek przeciwgradowych w sadach oraz zielonych stref buforowych w uprawach polowych na znoszenie tych środków, wymagań dotyczących środków ochrony indywidualnej podczas stosowania tychże środków, a także badań sprawności technicznej zaprawiarek do nasion. Autorami wystąpień byli: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, dr Grzegorz Doruchowski, dr Artur Godyń oraz mgr Waldemar Świechowski.

W szkoleniu wzięło udział 137 osób, w tym sadownicy, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, uczelni wyższych, prasy specjalistycznej oraz reprezentanci firm branżowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.

Szkolenie zorganizowano w ramach zadań 2.4 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >