Konferencja „Nadwarciański chrzan marką łódzkiego”

W dniu 30 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie odbyła się Konferencja „Nadwarciański chrzan marką łódzkiego”, podczas której pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa, zarówno obecni: dr Kalina Sikorska-Zimny, dr Tadeusz Malinowski, dr Waldemar Kiszczak, jak i emerytowani – prof. dr hab. Józef Robak, dr Maria Rogowska podzielili się swoją wiedzą z producentami, przetwórcami i przedstawicielami instytucji wspierających sektor ogrodniczo-rolny, udzielali porad oraz konsultacji, a także upowszechniali wyniki uzyskane podczas realizacji Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Konferencja ta była doskonałą okazją do promocji chrzanu jako produktu regionalnego z bogatą tradycją, uprawianego i przetwarzanego na terenie południowo-zachodniej części Województwa Łódzkiego, rejonu z którego pochodzi 70% polskiej produkcji chrzanu.