Szkolenie „Nowoczesne technologie przechowywania owoców i warzyw”

W dniu 6 listopada 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa zorganizowano szkolenie pt. Nowoczesne technologie przechowywania owoców i warzyw. Podczas spotkania wygłoszono 5 referatów, w których omówiono m.in. innowacyjne technologie przechowalnicze oparte o nowe rozwiązania pomiarowe i techniczne. W ramach szkolenia poruszono zagadnienia związane z jakością przechowywanych owoców i warzyw, także tych minimalnie przetworzonych. Autorami wystąpień byli: dr Maria Grzegorzewska, dr Zbigniew Jóźwiak, dr Krzysztof Rutkowski, dr Anna Wrzodak oraz mgr inż. Aneta Matulska. W szkoleniu wzięło udział 65 osób, w tym reprezentanci firm chłodniczych, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz prasy specjalistycznej.

Szkolenie zorganizowano w ramach zadań 3.5 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >