Szkolenie „Produkcja zdrowego materiału roślin sadowniczych”

W dniach 14-15 listopada 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Produkcja zdrowego materiału roślin sadowniczych” realizowane w ramach zadań 1.3, 2.1, 2.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

W ramach szkolenia wygłoszono 7 referatów dotyczących m.in. stanu produkcji elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych w Polsce, w tym w Ośrodku Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach, biologii i objawów żerowania nicienii i organizmów szkodliwych w materiale szkółkarskim oraz wytwarzania i utrzymywania przedbazowego materiału szkółkarskiego. Omówiono również szkodliwość i objawy chorób wywołanych przez wirusy, fitoplazmy, bakterie, grzyby i organizmy grzybopodobne, a także metodyki pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Autorami wystąpień byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa: dr Paweł Bielicki, dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO, dr Tadeusz Malinowski, prof. dr hab. Gabriel Łabanowski, dr hab. Grażyna Soika, dr Małgorzata Sekrecka, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr Agata Broniarek-Niemiec, dr Magdalena Ptaszek, mgr inż. Sylwester Masny i mgr inż. Barbara Kowalik.

W szkoleniu wzięło udział 157 osób, w tym prywatni szkółkarze, sadownicy, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prasy specjalistycznej oraz reprezentanci firm branżowych.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >