Warsztaty pt. „Seed quality in genetic resources conservation of horticultural plants”

W dniu 26 października 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizowano warsztaty pt. „Seed quality in genetic resources conservation of horticultural plants”. W czasie spotkania wygłoszono 5 referatów, w których zostały przedstawione następujące zagadnienia:

  • fizjologiczne i genetyczne podstawy kiełkowania, spoczynku i długowieczności nasion;
  • procedury banku genów gwarantujące odpowiednią jakość nasion roślin warzywnych do przechowywania długoterminowego;
  • procedury stosowane w leśnym banku genów oraz krioprezerwacja nasion gatunków rzadkich i zagrożonych.

Autorami referatów byli prof. Christophe Bailly z Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu, doc. dr Andreas Boerner i dr Manuela Nagel z banku genów IPK Gatersleben, dyr. Czesław Kozioł z Leśnego Banku Genów w Kostrzycy oraz mgr Maciej Niemczyk z Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

W warsztatach uczestniczyło 48 osób zajmujący się zagadnieniami związanymi z gromadzeniem i przechowywaniem zasobów genetycznych roślin m.in. z Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Uniwersytetów Łódzkiego i Śląskiego, z firm hodowlanych współpracujących z Instytutem Ogrodnictwa, w ramach ochrony zasobów genowych oraz kuratorzy kolekcji i osoby zainteresowane z Instytutu Ogrodnictwa.

Integralną częścią warsztatów była dyskusja dotycząca wdrażania w Instytucie Ogrodnictwa standardów FAO dla banków genów, która była prowadzona w czterech grupach:

  • procedury kolekcjonowania nasion - lider Denise Fu Dostatny;
  • procedury rozmnażania i regeneracji roślin warzywnych oraz tworzenie kolekcji bezpieczeństwa -  lider Andreas Boerner;
  • regeneracja i przechowywanie nasion bylin i roślin drzewiastych - lider Maciej Niedzielski;
  • procedury przechowywania i testowania nasion - leader Christophe Bailly.

Dyskusja została podsumowana przedstawieniem wniosków i zaleceń wypracowanych w poszczególnych grupach.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >