Seminarium „Zasoby genetyczne w rolnictwie”

W dniu 15 listopada 2017 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się seminarium pt. „Zasoby genetyczne w rolnictwie”. Seminarium zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO Zasoby Genowe, zadanie 1.7, we współpracy z Departamentem Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W seminarium uczestniczyli zaproszeni przez Ministerstwo goście (przedstawiciele ODR-ów, Stowarzyszeń, itp.), kuratorzy kolekcji roślin ogrodniczych, pracownicy Zakładu Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych oraz zainteresowani pracownicy Instytutu Ogrodnictwa. Podczas seminarium zaprezentowano 4 wykłady:

  • Zasoby genowe roślin ogrodniczych utrzymywane w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach – dr Mirosław Sitarek,
  • Reintrodukcja zasobów genowych roślin warzywnych prowadzona przez Instytut Ogrodnictwa – dr Marta Olas-Sochacka,
  • Drzewa owocowe w przestrzeni publicznej – nowy kierunek wykorzystania zasobów genowych – mgr Grzegorz Hodun,
  • Pozostałości pestycydów w płodach rolnych w tym w produktach ekologicznych – dr Artur Miszczak.

Po przerwie obiadowej odbyła się dyskusja dotycząca promocji i wykorzystania zasobów genowych, a także możliwości ich pozyskiwania. Dużo miejsca poświęcono zagadnieniom reintrodukcji materiałów przywożonych z ekspedycji terenowych. Dyskutowano również o przyszłości zasobów genowych oraz możliwości ich wykorzystania w kolejnym programie PROW.

Podczas spotkania przygotowano także wystawę prezentująca bioróżnorodność zasobów genowych roślin ogrodniczych. Korzystając z tego, że w spotkaniu wzięły udział osoby z różnych rejonów kraju przygotowano degustację przetworów z pigwy dosładzanych koncentratem z aloesu lub koncentratem jabłkowym. Produkty te wytworzono w ramach Programu Wieloletniego IO 2015-2020, zadanie 1.4. Degustacja miała na celu poznanie opinii potencjalnych konsumentów na temat prezentowanych produktów. Osoby biorące udział w seminarium oceniały musy wyrażając swoją opinię odnośnie ich smaku i wyglądu w dziewięciostopniowej skali bonitacyjnej. Podsumowanie wyników wykazało, że oba przeciery uzyskały wysoką ocenę pod względem obu ocenianych cech.

Spotkanie było bardzo konstruktywne i przebiegło w miłej atmosferze, a zaproszeni goście po godzinie 18 udali się autokarem do Radzikowa na drugą część seminarium, która odbywała się następnego dnia w IHAR-PIB.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >