Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018

W dniach 10 – 11 stycznia 2018 roku w Nadarzynie odbyły się VIII Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018, nad którymi honorowy patronat objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Podczas targów po raz piąty wręczono nagrody im. Profesora Szczepana A. Pieniążka. Wyróżnienia za innowacyjne produkty przeznaczone dla produkcji sadowniczej i warzywniczej Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty Korbin – dyrektora Instytutu Ogrodnictwa  przyznała przedsiębiorstwu: Jagoda JPS – za kombajn samojezdny do zbioru owoców jagodowych OSKAR 4 WD; Thermolux Chłodnictwo Klimatyzacja Marek Jędrzejczak – za kaskadowy agregat chłodniczych propan/dwutlenek węgla (R290/R744) typ CRU oraz Plantalux Sp. z o.o. – za system specjalistycznego oświetlenia LED COB z regulowaną intensywnością emisji fotonów wraz z inteligentnym systemem informatycznym do zarządzania produkcją roślinną.

W czasie dwóch dni spotkania odwiedzający targi wzięli udział w Sadowniczym Forum Ekonomicznym oraz Forum Grup Producenckich, a także uczestniczyli w konferencjach branżowych, w ramach których swoje referaty wygłosili, także pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa:

- dr Grzegorz Doruchowski „Dobra ochrona to nie tylko najlepsze pestycydy”,

- prof. dr hab. Augustyn Mika „Plonotwórcze aspekty związku między wzrostem i owocowaniem drzew”,

- dr Krzysztof Rutkowski „Jak efektywnie przechowywać owoce?”,

- dr Dorota Kruczyńska „Hodowla odmianowa jabłoni odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku”,

- dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO „Rokitnik pospolity - dobry czas na założenie plantacji”,

- dr Agnieszka Stępowska „Najczęstsze problemy w uprawie w 2017 r. - przyczyny i sposoby zapobiegania”,

- dr hab. Czesław Ślusarski, prof. IO „Jakie choroby zagrażały plantacjom papryki w minionym sezonie? Diagnostyka i zwalczanie”

- prof. dr hab. Leszek Orlikowski, dr hab. Joanna Puławska, prof. IO „Choroba szalonych korzeni - przyczyny, zapobieganie”.

Liczne przedsiębiorstwa branżowe z całej Europy zaprezentowały uczestnikom targów swoje oferty i produkty m.in.: środki ochrony roślin, innowacyjne nawozy, nasiona, maszyny sadownicze i warzywnicze, urządzenia chłodnicze i usługi z nimi związane, maszyny do sortowania i pakowania owoców, oraz wiele innych akcesoriów ogrodniczych m.in. opakowania, pojemniki, palety. Wśród wystawców również Instytut Ogrodnictwa miał swoje stoisko na którym zaprezentowane zostały materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, projektu GoodBerry – „Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów” oraz projektu Irrinurs „Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >