Szkolenie z korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

W dniu 15 stycznia 2018 roku w Instytucie Ogrodnictwa w ramach Projektu Fertinnowa i Programu Wieloletniego zadanie 3.1 („Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”) odbyło się szkolenie z korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych (http://www.nawadnianie.inhort.pl/).

W trakcie spotkania zapoznano uczestników ze strukturą i funkcjonalnością internetowej platformy oraz możliwościami wykorzystania jej zasobów do zrównoważonego zarządzania nawadniania i fertygacją roślin sadowniczych. Autorami wystąpień byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa: prof. dr hab. Waldemar Treder, mgr Katarzyna Wójcik oraz dr Krzysztof Klamkowski. W szkoleniu wzięło udział 20 osób w tym przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, firm, gospodarstw sadowniczych i rolnych.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >