Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej - FruitPro 2018

W dniach 14-15 lutego 2018 roku na terenie Centralnego Ośrodka Sportu „TORWAR” w Warszawie odbyły się XIV Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej – FruitPro 2018.Organizatorem spotkania była firma BASF, a partnerem – Katedra Sadownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.   

Podczas dwudniowego spotkania, przedstawiciele nauki oraz doradcy sadowniczy z Polski i zagranicy prowadzili wykłady na tematy dotyczące m.in. uprawy jabłoni, jakości owoców na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz prelekcje dotyczące ochrony roślin sadowniczych. Odwiedzający mogli również wziąć udział w interaktywnym panelu dyskusyjnym - „Zmiany w strukturze zatrudnienia w kontekście wyzwań stojących przed polskim sadownictwem” oraz skorzystać z porad udzielanych przez specjalistów z instytucji oraz organizacji pracujących na rzecz ogrodnictwa. Instytut Ogrodnictwa reprezentowali: mgr inż. Justyna Wójcik-Seliga oraz mgr Grzegorz Hodun z Zakładu Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych.

W czasie trwania targów, blisko 50 firm z branży ogrodniczej oferowało zwiedzającym najnowsze rozwiązania z dziedziny produkcji, przechowywania i dystrybucji owoców. Wśród wystawców swoje stoisko miał również Instytut Ogrodnictwa, który prezentował materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” i Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >