60. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych pt. „Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”

W dniach 6-7 marca 2018 roku w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach odbyła się 60. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych „Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”. Jej organizatorem był Instytut Ogrodnictwa, a partnerami wiodącymi firmy: Sumi Agro Poland Sp. z o.o., Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., BASF Polska oraz Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. Honorowy Patronat nad Konferencją objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

Jubileuszową Konferencję, która przypada w roku obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, otworzyła dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – prof. dr hab. Małgorzata Korbin. Na wstępie odczytała listy gratulacyjne, a następnie przedstawiła najważniejsze fakty z historii Instytutu oraz podkreśliła ogromną rolę jaką odegrał jego założyciel – profesor Szczepan Aleksander Pieniążek oraz inni pracownicy Instytutu w rozwoju polskiego sadownictwa. Zasłużone osoby oraz instytucje, które wniosły znaczący wkład w rozwój ochrony roślin otrzymały z rąk pani dyrektor „Laur Uznania”.

Celem nadrzędnym Konferencji było wsparcie polskich sadowników w utrzymaniu pozycji lidera na rynku krajowym i na stawiających coraz większe wymagania rynkach zagranicznych.

Pierwszy dzień wykładów, któremu przewodniczył prof. dr hab. Stefan Pruszyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, rozpoczął się wystąpieniem dotyczącym badań naukowych w służbie praktyki ochrony roślin sadowniczych. Kolejne wykłady dotyczyły m.in. racjonalnych sposobów ochrony sadów przed chorobą replantacyjną, chorobami bakteryjnymi, grzybowymi, przed szkodnikami i chwastami. W programie znalazły się także wykłady poruszające problematykę jakości owoców pod kątem chorób przechowalniczych oraz pozostałości środków ochrony roślin. Wystąpienia te zakończono bardzo ważnym punktem obrad, jakim był panel dyskusyjny „Czy można wyprodukować owoce wysokiej jakości bez pozostałości ś.o.r.?” Wzięli w nim udział: prowadzący - Maciej Dolata (INSPIRE smarter branding), Witold Boguta (Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw), Aleksandra Mrowiec (Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin), Sławomir Rzeźnicki (Klaster „Polska Natura”), Piotr Gościło (dziennikarz, doradca sadowniczy), Piotr Korczak (sadownik), Jacek Szpytma (Nestle Polska S.A.), Mirosław Korzeniowski (Bayer Polska).

Miłym akcentem kończącym pierwszy dzień obrad był koncert artystów scen polskich, wychowanków z Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach.

Drugi dzień konferencji, któremu przewodniczył prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, rozpoczął się prezentacją dorobku Instytutu Ochrony Roślin z Białorusi, który przedstawiły panie dr S. I. Yarchakouskaya oraz dr V. S. Komardina. Kolejny wykład dotyczył roli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwie w nadzorze nad obrotem i stosowaniem ś.o.r. natomiast większość wykładów obejmowało aktualne problemy i nowe zagrożenia w ochronie roślin jagodowych przed chorobami i szkodnikami.

Wśród wykładowców znaczącą większość stanowili pracownicy naukowi z Instytutu Ogrodnictwa. Wśród gości byli m.in. Dr Steve McArtney z Valent BioScience Corporation z USA, przedstawiciel PIORIN oraz przedstawiciele firm fitofarmaceutycznych oraz doradczych, którzy podczas krótkich wystąpień i pokazów prezentowali swoje produkty lub usługi.

Wiele wykładów, posterów, jak również pokaz – internetowy system doradczy w zakresie ochrony wybranych roślin sadowniczych „HortiOchrona” przygotowanych zostało w ramach projektów badawczych: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” i/lub Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.

Łącznie wygłoszono 23 referaty oraz przedstawiono 7 posterów tematycznie związanych z hasłem przewodnim Konferencji. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ok. 600 osób, w tym: sadownicy i producenci roślin jagodowych, pracownicy nauki i doradztwa rolniczego, inspektorzy ochrony roślin, przedstawiciele firm pracujących na rzecz sadownictwa, studenci. Wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą firm z branży sadowniczej prezentujących swoje produkty i usługi.
60. Ogólnopolską Konferencję Ochrony Roślin Sadowniczych wsparli uczestnicy branżowi:
- Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych
- Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
- Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
- Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy
- Związek Sadowników Polskich
- Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii i Owoców Jagodowych
- Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
- Instytut Praktycznego Sadownictwa
- Agro Research Consulting
- Stowarzyszenie Sady Grójeckie

Patronat medialny nad konferencją objęły: czasopisma – Sad Nowoczesny, Hasło Ogrodnicze, Jagodnik, portale – ogrodnictwo.expert, sadyogrody.pl, radia – Victoria i RSC.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >