XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej - AGROTECH

W dniach 16 - 18 marca 2018 roku na terenie Targów Kielce odbyły się XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej – AGROTECH. Patronat honorowy nad Targami objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Prezydent Miasta Kielce.

Na tegorocznych Targach, na areale ponad 63 tys. m2 – w jedenastu halach oraz na zewnętrznych powierzchniach wystawienniczych swoją ofertę przedstawiło ponad 700 firm związanych z techniką rolniczą oraz 50 wystawców z branży leśnej z polski i zagranicy. Zdecydowaną większość prezentowanych ekspozycji stanowiły maszyny i urządzenia rolnicze, ale można było również znaleźć stoiska m.in. ze środkami ochrony roślin, nawozami, podłożami, nasionami i paszami.

Na Targach, na zaproszenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, prezentowały się także instytuty badawcze. Na stoisku Instytut Ogrodnictwa znalazły się m.in. materiały promujące założenia, cele i wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz projektu Irrinurs „Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych”.

Targi, podobnie jak i stoisko Instytutu Ogrodnictwa cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >