Szkolenie „Winnica w praktyce – kolekcja odmian, formowanie i cięcie winorośli”

W ramach szkolenia „Winnica w praktyce – kolekcja odmian, formowanie i cięcie winorośli”, które odbyło się 15 marca 2018 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach pracownicy naukowi IO: dr Mirosław Sitarek, dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO, oraz dr Halina Morgaś przeprowadzili cztery wykłady. Zaprezentowali oni kolekcję roślin sadowniczych – jako miejsce zachowania bioróżnorodności, kolekcję winorośli ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości odmian na niską temperaturę i choroby grzybowe, omówili problematykę związaną z regulowaniem wzrostu i owocowania roślin sadowniczych oraz technologią uprawy winorośli, sposobów ich cięcia oraz formowania. Część drugą szkolenia stanowił praktyczny pokaz cięcia winorośli, który poprowadził dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO.

Szkolenie przygotowano w ramach realizacji zadań 1.3 i 1.7 Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz zadań 3.3. i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

W szkoleniu wzięło udział 30 osób, w tym producenci, przedstawiciele ODR, WIORiN oraz pracownicy IO.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >