Europejskie Forum Rolnicze

W dniach 23-24 marca 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa odbyło się Europejskie Forum Rolnicze. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) we współpracy z Agro Promotion oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel. Głównym celem spotkania było omówienie najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień dotyczących perspektyw rolnictwa w Unii Europejskiej. Tematem przewodnim pierwszego dnia obrad i odbywającej się w tym dniu debaty pt. „Nowa perspektywa budżetowa WPR – priorytety, założenia, propozycja Zmian” była przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. W dyskusji wzięli udział: Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Phil Hogan – komisarz ds. rolnictwa UE, Stephane Travert – Minister Rolnictwa Republiki Francuskiej, Pavel Sekac – Wiceminister Rolnictwa Republiki Czeskiej oraz Zsolt Feldman – Zastępca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier.

Drugi dzień Forum rozpoczął się debatą pt. „Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie – rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji”, która była wstępem do paneli dyskusyjnych. Obejmowały one zagadnienia związane z nowymi możliwościami technologicznymi i innowacyjnymi w rolnictwie i dotyczyły m.in. zastosowania biogazu rolniczego,  sztucznej inteligencji, technik nawożenia i ochrony roślin oraz nowoczesnych instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych. Wśród prelegentów (ekspertów, naukowców, producentów oraz dostawców najnowszych technologii w rolnictwie) obecni byli pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa – prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, który uczestniczył w panelu „Współczesne rolnictwo a sztuczna inteligencja. Kierunki rozwoju i zastosowania” oraz dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO biorący udział w panelu „Techniki nawożenia roślin w nowoczesnym rolnictwie”.

Debatom oraz panelom tematycznym towarzyszyła ekspozycja nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Swoje produkty i usługi przedstawiały m.in. firmy z branży nawozowo-chemicznej, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, hodowcy bydła i trzody chlewnej oraz firmy oferujące doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe. Wśród wystawców obecne były również instytuty badawcze wraz z Instytutem Ogrodnictwa, na stoisku którego prezentowane były materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” i projektu Biorewit „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń gleby i wody i rewitalizacji ekosystemu glebowego”. Odmiany roślin sadowniczych hodowli IO promował dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO z Zakładu Hodowli Roślin Ogrodniczych.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >