Spotkanie informacyjne na temat projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”

W dniu 19 kwietnia 2018 roku w Skierniewicach odbyło się spotkanie informacyjne dla prasy dotyczące rozpoczętego w 2018 roku projektu o akronimie BIOGLEBA pt. „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”, którego beneficjentem jest Instytut Ogrodnictwa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Spotkanie otworzył prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IO, który serdecznie powitał zgromadzonych gości oraz podkreślił ważkość tematu ochrony gleby i jej bioróżnorodności w dzisiejszych czasach. Temat rozwinęła dr Beata Kowalska – koordynator projektu, która przedstawiła jego główny cel, jakim jest edukacja w zakresie ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych oraz ich udziału w poprawie jakości gleb przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Omówiła także główne problemy związane z degradacją gleb w Polsce. Dr hab. Urszula Smolińska przedstawiła tematykę bioróżnorodności mikroorganizmów w glebie, jako warunek zachowania jej żyzności. Ziemia uprawna bogata w próchnicę ma najbardziej zróżnicowany zespół mikroorganizmów, które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowotność roślin. Działania w kierunku ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo przedstawiła dr Magdalena Szczech – zastępca koordynatora projektu. Omówiła ona korzyści płynące ze stosowania kompostów, preparatów mikrobiologicznych, nowoczesnych metod nawożenia mineralnego oraz konieczności zmianowania. Wszystkie wymieniane tematy będą przedstawiane na szkoleniach zaplanowanych w toku realizacji projektu, o których podczas spotkania mówiła dr Iwona Sowik. Zapoznała ona także obecnych z pozostałymi działaniami edukacyjnymi m.in. udziałem specjalistów w imprezach masowych oraz organizacją konferencji naukowej dotyczącej tematyki projektu.
Na spotkaniu w Skierniewicach obecnych było 30 osób w tym: reprezentanci prasy, portali internetowych oraz wydawnictw branżowych dotyczących uprawy roślin sadowniczych, warzywnych i rolniczych, jak również przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców i Instytutu Ogrodnictwa, w tym koordynatorzy oraz wykonawcy projektu.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >