Zmarła prof. dr hab. Halina Borecka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 maja 2018 roku zmarła w wieku 95 lat


Śp.

Pani prof. dr hab. Halina Borecka


emerytowany pracownik Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę w ówczesnym Instytucie Sadownictwa podjęła w 1953 roku w Sekcji Fitopatologii Zakładu Ochrony Sadów. Od 1962 roku pracowała w Zakładzie Przechowalnictwa i Transportu Owoców, w którym w latach 1976-1984 kierowała Pracownią Przechowalniczych Chorób Grzybowych. Od 1984 roku, do czasu przejścia na emeryturę, pracowała ponownie w Pracowni Fitopatologii Zakładu Ochrony Roślin. Była wybitnym mykologiem, specjalistką w zakresie chorób infekcyjnych roślin sadowniczych, a szczególnie chorób przechowalniczych owoców, autorką licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Wypromowała czterech doktorów.
Obok ścisłej działalności naukowej Pani Profesor była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Współorganizowała Oddział Skierniewicki PTB i była pierwszą Przewodniczącą Zarządu tego Oddziału, a przez kilka kadencji była Przewodniczącą Sekcji Mykologicznej Oddziału Warszawskiego PTB.
Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i upowszechnianiu wyników badań Pani Profesor była wyróżniona wieloma odznaczeniami, w tym medalem Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Była lubiana i szanowana przez wszystkich, którzy Ją znali i z Nią pracowali. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba życzliwa, zawsze uśmiechnięta, służąca radą i pomocą.Cześć Jej Pamięci
Pogrzeb Pani Profesor odbędzie się 17 maja 2018 r. na Starych Powązkach w Warszawie. Msza św. zostanie odprawiona o godz. 10 w kościele p.w. św. Karola Boromeusza przy ulicy Powązkowskiej 14.


Rodzinie Pani Profesor wyrazy najgłębszego współczucia
składają Dyrekcja, Rada Naukowa oraz pracownicy
Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >