Szkolenie „Nowe trendy w produkcji pszczelarskiej”

W dniu 11 maja 2018 W Zakładzie Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach odbyło się szkolenie pt. „Nowe trendy w produkcji pszczelarskiej” realizowane w ramach zadań 4.1, 4.2, 4.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Uczestnicy szkolenia mieli okazje zapoznać się z najnowszymi pracami prowadzonymi w pracowniach tematycznych Zakładu Pszczelnictwa. Po omówieniu trendów w wychowie matek pszczelich odbył się pokaz unasieniania matek. W czasie spotkania zaprezentowano, także wykorzystywany w Instytucie sprzęt pszczelarski służący do pozyskiwania miodu i jego konfekcjonowania, narzędzia ułatwiające gospodarkę pasieczną oraz najnowszą aparaturę i metody służące ocenie jakościowej produktów pszczelich. Podczas wykładów i zajęć terenowych uczestników zapoznano z zagadnieniami związanymi z rolą owadów zapylających w środowisku, wartością pszczelarską najważniejszych pożytków pszczelich oraz z chowem innych owadów zapylających oprócz pszczoły miodnej.

W szkoleniu wzięło udział 44 osoby w tym pszczelarze z wielu Kół Pszczelarskich Powiatu Stalowowolskiego.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >