XXI Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków „Strategia branży sokowniczej w zmieniających się warunkach rynkowych”

W dniach 23 – 25 maja 2018 roku w Łodzi odbyło się XXI Międzynarodowe Sympozjum „Strategia branży sokowniczej w zmieniających się warunkach rynkowych” zorganizowane przez Krajową Unię Producentów Soków (KUPS). Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach tegorocznego Sympozjum obchodzono rocznicę 25-lecia istnienia Krajowej Unii Producentów Soków. Podczas spotkania w dowód uznania za długoletnią aktywność i działalności KUPS  wręczono statuetki: Instytutowi Ogrodnictwa, firmie Tymbark, firmie Tetra Pak, Europejskiemu Stowarzyszeniu Soków Owocowych (AIJN), Przemysłowi Fermentacyjnemu i Owocowo – Warzywnemu, panu dr. hab. Januszowi Berdowskiemu, prof. UE, panu prof. dr. hab. Witoldowi Płocharskiemu, panu Adamowi Podobie oraz panu Julianowi Pawlakowi.

W czasie trzydniowego spotkania uczestnicy mogli wysłuchać licznych prelekcji dotyczących istotnych zagadnień z zakresu rynku soków, bazy surowcowej do ich produkcji, nowych wyzwań oraz perspektyw rozwoju branży – wygłoszonych, także m.in. przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa:

- dr Dorotę Kruczyńską („Sady przemysłowe odpowiedzią na potrzeby przetwórstwa owocowego”),

- dr hab. Jarosława Markowskiego, prof. IO („Innowacyjne przetwory sokownicze”),

- prof. dr hab. Witolda Płocharskiego (IO), Barbarę Groele (Stowarzyszenie KUPS) („System jakości Certyfikowany Produkt CP narzędziem podnoszenia świadomości konsumentów”).

Na stoisku Instytut Ogrodnictwa zaprezentowane zostały materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” oraz Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >