Warsztaty z zakresu technologii ekologicznej produkcji ogrodniczej

W dniu 20 czerwca 2018 r. w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w  Nowym Dworze Parceli odbyły się Warsztaty z zakresu technologii ekologicznej produkcji ogrodniczej. Zostały one zorganizowane w ramach zadań 3.4 i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015 – 2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Spotkanie otworzyła dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO – kierownik Zakładu Odmianoznawstwa i zarazem koordynator badań z zakresu ekologicznej produkcji owoców. Po powitaniu gości, w ramach wykładu wprowadzającego, przedstawiła szanse dla rozwoju ekologicznej produkcji owoców w Polsce. Pracownicy naukowi z Instytutu Ogrodnictwa oraz zaproszeni wykładowcy (przedstawicielka Centrum Doradztwa Rolniczego o/Radom i producent ekologicznych owoców) w swoich referatach poruszyli m.in. tematy związane z: podstawowymi zasadami obowiązującymi w systemie rolnictwa ekologicznego, doborem gatunków i odmian roślin sadowniczych do uprawy ekologicznej, wpływem podkładek na jakość owoców wyprodukowanych w tym systemie, ochroną sadów i jagodników przed chorobami i szkodnikami z wykorzystywaniem fauny pożytecznej a także dostępnością preparatów biologicznych, możliwych do zastosowania w ekologicznym sadzie. Producent ekologicznych owoców mówił o zaletach i trudnościach występujących w trakcie  prowadzenia ekologicznego sadu. Punktem programu, cieszącym się dużym zainteresowaniem, był pokaz kwater doświadczalnych z ekologiczną produkcją owoców, w czasie którego pracownicy IO omawiali cele i pokazywali efekty zastosowanych założeń i metod badawczych.

W Warsztatach wzięło udział 65 uczestników, w tym producenci ekologiczni, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jednostek Certyfikujących, prasy oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >