Spotkanie inaugurujące projekt BioSafeFoodSpotkanie inaugurujące projekt BioSafeFood pt.: „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”


Spotkanie dotyczące projektu BioSafeFood  odbyło się 30 lipca 2018 roku w Instytucie Ogrodnictwa. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 4.1.2  Regionalne Agendy Naukowo Badawcze i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  Spotkanie otworzyła dr hab. Joanna Puławska, prof. IO – kierownik B+R projektu, która serdecznie powitała uczestników i poprosiła o zabranie głosu prof. dr hab. Małgorzatę Korbin, dyrektora Instytutu Ogrodnictwa. Pani Dyrektor przedstawiła strukturę i główne kierunki badań realizowanych w Instytucie podkreślając ich ukierunkowanie na potrzeby gospodarki narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów proekologicznych. W nurt tych badań wpisuje się tematyka projektu. Następnie prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, kierownik projektu, wygłosił referat wprowadzający pt. ”Perspektywy zastosowania bakterii w ochronie roślin przed chorobami”, w którym obok zagadnień o charakterze podstawowym omówił problemy dotyczące opracowania biopreparatów i ich zastosowania w integrowanym systemie ochrony roślin. W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 8 takich preparatów, w tym 2 na bazie bakterii, natomiast w innych krajach UE zarejestrowanych jest łącznie 25 biopreparatów, w tym 7 bakteryjnych. Kolejny referat wygłosiła prof. Joanna Puławska przedstawiając główne założenia projektu, które będą prowadzone przez wszystkich członków Konsorcjum: Instytutu Ogrodnictwa (IO), Instytut Przemysłu Organicznego, Oddział w Pszczynie (IPO), oraz Firmę INTERMAG. Oficjalną część spotkania zakończyły wystąpienia Konsorcjantów. Dr Artur Mikiciński, główny wykonawca projektu, przedstawił zadania badawcze realizowane w IO (laboratorium, szklarnia, uprawy polowe), z uwzględnieniem zasobów stanowiących podstawę rozpoczęcia projektu, a mgr Anna Daniel-Wójcik (IPO) oraz mgr Marcin Oleszczak (INTERMAG) omówili zasoby swoich instytucji oraz planowane w ramach projektu zadania szczegółowe. Tę część spotkania, w której uczestniczyło 30 osób, zakończyła dyskusja, po czym odbyło się zebranie Konsorcjantów, na którym mgr Agnieszka Pełka, kierownik Zespołu Transferu Technologii i Obsługi Projektów Badawczych IO, omówiła zasady finansowania projektu.
 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >