Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, XXVII Krajowa Wystawa Rolnicza

W dniach 01 - 02 września 2018 r w Częstochowie odbyły się: XXVII Krajowa Wystawa Rolnicza oraz XIX Dni Europejskiej Kultury Ludowej towarzyszące Ogólnopolskim Uroczystościom Dożynkowym na Jasnej Górze. Honorowym Patronatem wydarzenie objął prezydent RP Andrzej Duda. Organizatorem Wystawy był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale Urzędu Miasta Częstochowa.

Wydarzenia te przyciągnęły tysiące rolników z całego kraju. Właściciele gospodarstw rolnych i ogrodniczych mieli szanse zapoznać się z najnowszymi trendami w branży rolniczej. W czasie targów swoją ofertę zaprezentowały firmy nasienne, pszczelarskie i paszowe, a także instytucje i organizacje rolnicze. Można było także obejrzeć i zakupić produkty z całej Polski, w tym specjalistyczne maszyny i urządzenia, szkółkarski materiał roślinny oraz tradycyjne produkty lokalne (w tym miody).

Wśród prezentujących osiągnięcia polskiej nauki rolniczej instytutów naukowych, swoje stoisko miał również Instytut Ogrodnictwa, który przedstawił materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz projektów: GoodBerry – „Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów”, BIOGLEBA - „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”, IRRINURS – „Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >