XX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe

W dniach 14 – 15 września 2018 roku w Gołuchowie k. Kalisza odbyły się XX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe, zorganizowane przez: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Polski Związek Ogrodniczy. Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast patronat naukowy – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach wraz z Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

Spotkanie w Gołuchowie miało charakter promocyjno-informacyjny. Spotkali się tam producenci warzyw i roślin ozdobnych, sadownicy, doradcy branżowi, handlowcy oraz osoby zainteresowane szeroką tematyką ogrodniczą. Podczas dwóch dni, mogli oni skorzystać z  bezpłatnych konsultacji i porad udzielanych przez pracowników naukowych różnych jednostek, w tym Instytutu Ogrodnictwa oraz uczestniczyć w organizowanych seminariach.  Jednocześnie, licznie zgromadzeni wystawcy oferowali zwiedzającym swoje usługi i produkty m.in. nawozy, środki ochrony roślin, podłoża, instalacje do nawadniania i fertygacji, ciągniki i maszyny ogrodnicze oraz nasiona warzyw, sadzonki roślin ozdobnych oraz krzewów owocowych.

W czasie XX Dnia Ogrodnika prezentowane były materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych Instytutu Ogrodnictwa, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, projektów: FERTINNOWA – „Transfer innowacyjnych technologii dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygacji roślin”, GoodBerry – „Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów”, BIO FERTIL – „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”, ImageAgro – „Opracowanie inteligentnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej”, ECOFRUITS Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”, BIOGLEBA Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” oraz projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu oświetleniowego - Lampy LED indywidualnie dedykowane dla poszczególnych upraw roślinnych - lampa LED do uprawy home farming oraz doświetlania suplementacyjnego rozsad warzyw - optymalizacja procesu fotosyntezy, wpływ na jakość i wielkość plonów oraz szybkość wzrostu”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >