XLI Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw
XXI Targi Ogrodniczo-Rolne

W dniach 15 – 16 września 2018 r. odbyło się XLI Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw oraz XXI Targi Ogrodniczo-Rolne, których współorganizatorem wraz z Miastem Skierniewice oraz Powiatem Skierniewickim był Instytut Ogrodnictwa. Patronat nad Świętem objął Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, a patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Marszałek Senatu – Stanisław Karczewski, Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau, Ordynariusz Diecezji Łowickiej – Biskup Andrzej Franciszek Dziuba oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

W ramach Targów Ogrodniczo – Rolnych Instytut Ogrodnictwa zaprezentował, cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem, wystawę kwiatów, owoców i warzyw połączoną z prezentacją roślin ozdobnych Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze. Tegoroczna wystawa zaskakiwała swoją niepowtarzalnością. Nowatorskie pomysły zaprezentowania ogromnych ilości kwiatów, owoców i warzyw przedstawiono w innej ciekawej formie. Do stworzenia aranżacji wykorzystano ponad 150 odmian wielu gatunków roślin ozdobnych, w tym kwiatów ciętych, roślin doniczkowych, a także ok 20 gatunków ziół. Wykorzystano również wiele gatunków warzyw, grzyby uprawne oraz różne odmiany śliw, grusz i ponad 20 odmian jabłoni. Forma i tematyka wystawy nawiązywała do hasła tegorocznego Święta – „Zasmakuj w Skierniewicach”.

Na wystawie zaprezentowane zostały też ogórki termalne z Uniejowa – produkt, który powstał dzięki aktywnej współpracy władz samorządowych gminy Uniejów, Geotermii Uniejów, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Firmy Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Sp.j.

W uznaniu za atrakcyjną aranżację stoiska Instytutu Ogrodnictwa otrzymał nagrodę od patrona targów i Posła na Sejm RP – pani Doroty Rutkowskiej.

Instytut Ogrodnictwa od kilku lat wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych gości Święta. Podczas Ogrodniczego Festiwalu dla Najmłodszych dzieci zgłębiały tajniki wiedzy ogrodniczej pod bacznym okiem specjalistów. Uczyły się także jak dbać o środowisko. W czasie organizowanych dla nich zajęć manualnych, plastycznych i florystycznych poznawały rośliny i ich potrzeby.

Zarówno w sobotę, jaki i w niedzielę zainteresowane osoby mogły spotkać się z pracownikami naukowymi Instytutu Ogrodnictwa, udzielającymi porad i konsultacji. Na wystawie prezentowane były również materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych Instytutu Ogrodnictwa, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 pt. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” i Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020  „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, projektów: GoodBerry – „Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów”, BIO FERTIL – „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”, ECOFRUITS Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”, BIOGLEBA Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” oraz DOMINO –„Dynamiczne ściółkowanie gleby i stosowanie recyklingowanych ulepszaczy glebowych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, odporności i zrównoważonego rozwoju intensywnych, ekologicznych sadów owocowych i winnic”.

W ramach realizacji zadania 1.3 i 1.7 PW IHAR-PIB/IO – zorganizowano wystawę owoców, warzyw, roślin ozdobnych oraz nasion roślin miododajnych pochodzących z kolekcji zgromadzonych w Instytucie, połączoną z degustacją owoców.

W czasie dwóch dni Święta na terenie Osady Pałacowej odbywał się kiermasz wystawienniczo – handlowy, gdzie prezentowały się firmy, głównie z branży ogrodniczej – promujące i sprzedające swoje produkty. Wśród wystawców były także spółki Instytutu Ogrodnictwa – Kwiaciarski Zakład Doświadczalny w Nowym Dworze, który prowadził sprzedaż roślin ozdobnych oraz Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach sprzedający materiał szkółkarski roślin sadowniczych. Prowadzona była również sprzedaż owoców z dąbrowickiego sadu doświadczalnego. Dzięki Stowarzyszeniu Branży Grzybów Uprawnych goście Osady Pałacowej mogli spróbować potraw z grzybów uprawnych.

Zarówno w sobotę jak i niedzielę wiele osób skorzystało z możliwości zwiedzenia Pałacu Prymasowskiego z przewodnikiem, opowiadającym niezwykle ciekawą historię tego miejsca.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >