Jubileusz 60-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

W dniach 22 – 23 września 2018 roku w Hotelu Dworek w Skierniewicach odbyły się główne uroczystości z okazji Jubileuszu 60-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Patronami spotkania byli: Prezydent Miasta Skierniewice – Krzysztof Jażdżyk oraz Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – prof. dr hab. Małgorzata Korbin.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa jest organizacją społeczną powołaną do życia 21 października 1958 r. i przyjętą w lutym 1960 r. w poczet członków Naczelnej Organizacji Technicznej (obecnie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych).

Zarząd Główny po przeniesieniu z Warszawy do Skierniewic ma swoją siedzibę i Biuro w Instytucie Ogrodnictwa. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na terenie kraju w 8 Oddziałach: w Bydgoszczy, Częstochowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Skierniewicach i Warszawie.

Celem Stowarzyszenia jestszerzenie wiedzy, postępu i myśli technicznej, organizacyjnej i gospodarczej w ogrodnictwie oraz kształtowaniu terenów zieleni; doskonalenie systemów szkolenia kadr przygotowywanych do pracy w gospodarce ogrodniczej; podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników; kształtowanie postawy społecznej i etyki zawodowej; ochrona godności zawodu; zapewnienie swobodnego wyrażania na forum SITO poglądów fachowych; popularyzacja zagadnień ogrodnictwa w społeczeństwie; współpraca z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą; reprezentacja interesów członków SITO.

Od 1961 roku przy Stowarzyszeniu działają Grupy Terenowe Rzeczoznawców. Wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści wykonują na zlecenie: ekspertyzy z zakresu produkcji ogrodniczej i terenów zieleni; wyceny szkód i strat szaty roślinnej, maszyn i sprzętu ogrodniczego, budynków i budowli; inwentaryzacje parków, zieleni miejskiej, osiedlowej, itp.; projekty (biznes plany) organizacji przedsiębiorstw i gospodarstw ogrodniczych, zieleni ozdobnej w parkach, renowacji parków, małej architektury ogrodowej; nadzory specjalistyczne.

Jubileuszowy, sześćdziesiąty rok istnienia SITO, to czas szczególny, który jest powodem do dumy i satysfakcji z dotychczasowych dokonań na rzecz rozwoju nauk ogrodniczych, z uwzględnieniem architektury krajobrazu, florystyki oraz ochrony środowiska przyrodniczego.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu można uzyskać w jego biurze (ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach) oraz na stronie internetowej www.notsito.org.pl.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >