Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

W dniu 25 września 2018 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się pierwsze  z dwunastu szkoleń z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, organizowanych w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szkolenie otworzyła dr Beata Kowalska – koordynator projektu. Przedstawiła ona główne cele i założenia projektu BIOGLEBA. Wśród wykładowców byli emerytowani oraz obecni pracownicy Instytutu Ogrodnictwa, jak również pracownicy naukowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia:

  • Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe (Dr hab. Urszula Smolińska, IO);
  • Zagospodarowanie odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb (Dr hab. Wojciech Stępień, SGGW);
  • Aktualne metody odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych (Dr hab. Czesław Ślusarski, IO);
  • Stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych (Dr hab. Tomasz Sosulski , SGGW);
  • Wpływ zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmy w produkcji roślinnej (Dr Agnieszka Wolińska, KUL);
  • Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności oraz ich skutki (Dr Magdalena Szczech, IO).

Po części wykładowej eksperci merytoryczni udzielali przybyłym gościom indywidualnych konsultacji.

W spotkaniu wzięło udział 51 słuchaczy, wśród których byli m. in. rolnicy, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, wyższych uczelni rolniczych,  przedstawiciele firm branżowych, prasy oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >