Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

W dniu 2 października 2018 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, organizowane w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Osobą otwierającą szkolenie oraz jedną z prelegentek była dr Beata Kowalska – koordynator projektu. Wśród wykładowców byli emerytowani i obecni pracownicy Instytutu Ogrodnictwa, a także eksperci z Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Omawiali oni tematy dotyczące:

  • znaczenia życia biologicznego gleb w utrzymaniu ich żyzności i wartości produkcyjnej (prof. dr hab. Magdalena Frąc, IA PAN);
  • roli mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy (Dr Beata Kowalska, IO);
  • zagrożenia mikrobiologicznego w produkcji żywności oraz ich skutków (Dr Magdalena Szczech, IO);
  • degradacji gleb i metod przeciwdziałania temu zjawisku (Dr inż. Jacek Niedźwiecki, IUNG);
  • aktualnych metod odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych (Dr hab. Czesław Ślusarski, IO);
  • preparatów i szczepionek mikrobiologicznych oraz ich zastosowania w uprawie roślin (Dr Anna Gałazka, IUNG).

Uczestnicy (42 osoby), wśród których byli rolnicy, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Polskiego Związku Działkowców, Lubelskiej Izby Rolniczej oraz firm branżowych po zakończonych wykładach mogli skorzystać z porad udzielanych przez prelegentów.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >