XV ROLNICZY FESTIWAL NAUKI

W dniach 18 - 19 października 2018 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbył się XV Rolniczy Festiwal Nauki, nad którym patronat honorowy objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwszego dnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie została zorganizowana konferencja pod tytułem „Zachowanie tradycji rolniczych na polskiej wsi”. Wydarzeniu towarzyszył kiermasz książek o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych oraz wystawa „Czasopiśmiennictwo rolnicze z czasów zaborów”.

Drugiego dnia w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyła się konferencja „Z tradycji w nowoczesność – znane odmiany roślin i gatunki zwierząt o nieznanym potencjale”. Jedną z prelegentek była dr Dorota Kruczyńska z Instytutu Ogrodnictwa, która w swoim wykładzie mówiła na temat wykorzystania starych odmian drzew owocowych w nowoczesnych sadach.

W czasie trwania Festiwalu w CDR w Brwinowie swoje osiągnięcia  przedstawiły jednostki badawczo-rozwojowe oraz uczelnie rolnicze z całej Polski. Wśród wystawców swoje stoisko miał również Instytut Ogrodnictwa, który prezentował aktualnie realizowane projekty badawcze, w tym: Program Wieloletni IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Program Wieloletni IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz projekt BIOGLEBA – „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >