Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

W dniu 24 października 2018 r. w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, PZDR w powiecie pleszewskim w Marszewie odbyło się szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo. Zostało ono zorganizowane w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szkolenie otworzyła dr Beata Kowalska – koordynator projektu, która serdecznie powitała zgromadzonych gości. Poprowadziła także wykład na temat roli mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy. Pozostali prelegenci, wśród których byli pracownicy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz emerytowani pracownicy Instytutu Ogrodnictwa omówili tematy dotyczące:

−      korzystnych u niekorzystnych mikroorganizmów glebowych (dr hab. Urszula Smolińska, IO);

−      preparatów i szczepionek mikrobiologicznych oraz ich zastosowania w uprawie roślin (dr hab. Anna Gałązka, IUNG);

−      zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami gleb obszarów rolniczych (dr inż. Bożena Smreczak, IUNG);

−      degradacji gleb i metod przeciwdziałania temu zjawisku (Dr inż. Jacek Niedźwiecki, IUNG);

−      aktualnych metod odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych (dr hab. Czesław Ślusarski, IO).

W szkoleniu uczestniczyło 40 osób, wśród których byli: rolnicy, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych oraz prasy. Wszyscy, po zakończonych wykładach mogli skorzystać z konsultacji udzielanych przez ekspertów merytorycznych spotkania. Duże zainteresowanie wzbudziła także wystawa plakatów, które przedstawiały  zagadnienia związane z bioróżnorodnością gleb, zmianami klimatu, nawożeniem mineralnym i sposobami kompostowania.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >